Privatumo politika | HAUSITUS
You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.
Privatumo politika
Ši privatumo politika nustato, kaip ir kodėl MB Hausitus (toliau – HAUSITUS) tvarko informaciją apie Jus, surinktą mums priklausančioje internetinėje platformoje www.hausitus.lt (toliau – Internetinė platforma).
Kodėl mes renkame informaciją apie jus?
Kai Jūs pildote užklausą naudodamiesi Internetine platforma, mes prašome Jūsų pateikti savo vardą, parduodamo buto adresą, el. pašto adresą ir telefono numerį kaip privalomus. Pateikdami šiuos duomenis Jūs duodate Mums leidimą tvarkyti Jūsų asmens duomenis buto kainos nustatymo ir pirkimo-pardavimo tikslais.
Trečiųjų asmenų paslaugos
Tam, kad galėtume tinkamai vykdyti savo pareigas, susijusias su butų kainos nustatymu ir pirkimu bei socialiai su Jumis bendrauti, pasitelkiame trečiuosius asmenis (privatūs ir juridiniai investuotojai, notarai, registrų centras, mokėjimų įmonės, socialiniai tinklai). Informacijos tretiesiems asmenims yra pateikiama tik tiek, kiek būtina jų teikiamų paslaugų atlikimui.
Informacijos atskleidimas
Dedame didžiausias pastangas, kad Jūsų pateikta informacija būtų laikoma konfidencialiai, tačiau, tuo atveju, jeigu HAUSITUS įpareigoja įstatymas, pasiliekame teisę atskleisti Jūsų duomenis.
Pakeitimai
Mes pasiliekame sau teisę bet kada pakeisti šią privatumo politiką. Bet koks pakeitimas įsigalioja nuo jo paskelbimo Internetinėje platformoje dienos.
Kontaktai
Norėdami gauti informaciją apie duomenis, kuriuos esame surinkę apie Jus, prašome su Mumis susisiekti toliau nurodytu el. pašto adresu. Vieną kartą per metus šią informaciją Jums pateiksime nemokamai. Jeigu pageidaujate, kad informacija apie Jus būtų pataisyta ar ištrinta, prašome susisiekti su Mumis toliau nurodytu el. pašto adresu.
info@hausitus.lt