You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.
Paskutinė atnaujinimo data: 2020-05-27

MB Hausitus rūpinasi Jūsų informacijos apsauga. Mes laikomės Europos Sąjungos Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (BDAR) bei kitų įstatymų, saugančių Jūsų informaciją, kurią renkame, naudojame ir saugome savo Įmonėje.

1.    Kaip turėčiau skaityti šią Privatumo politiką?
Šioje Privatumo politikoje bus atsakyta į svarbiausius klausimus apie tai, kaip mes renkame, naudojame ir saugome informaciją apie Jus. Jei turite kokių nors klausimų arba bet kuri iš šio pranešimo dalis yra neaiški, mūsų duomenų apsaugos pareigūnas yra pasirengęs Jums padėti, kaip aprašyta šios Privatumo politikoje 13 skyriuje. Prašome atkreipti dėmesį, kad bet kokia žodžio „mes“ forma šioje Privatumo politikoje reiškia mūsų Įmonę, kaip nurodyta Privatumo politikos 2 skyriuje.
2.    Kas yra atsakingas už mano informacijos apsaugą?
 • Mes esame: MB Hausitus
 • Mūsų įmonės kodas yra: 305022402
 • Mūsų adresas: Laisvės a. 26, LT-35200 Panevėžys
 • El. pašto adresas: info@hausitus.lt
 • Tel. Nr.: +370 690 88088
3.    Kodėl renkate informaciją apie mane?

Jūs atsiuntėte mums savo CV siekdamas su mumis sudaryti darbo sutartį. Siekdami įvertinti Jūsų tinkamumą į kandidatuojamą poziciją mes turime rinkti, naudoti ir saugoti informaciją apie Jus.

Atkreipiame dėmesį, kad atrankos metu galime paprašyti Jūsų sutikimą saugoti Jūsų atrankos matu pateiktą informaciją, kad galėtumėme po atrankos pabaigos Jums pateikti darbo pasiūlymą, kandidatuoti kitoje atrankoje ar sudaryti partnerystės sutartį. Šį sutikimą galėsite bet kuriuo matu atšaukti.

4.    Kokią informaciją renkate, naudojate ir saugojate apie mane?
Kandidatų atrankai mes renkame šią informaciją apie Jus:
 • identifikaciniai duomenys;
 • kontaktiniai duomenys;
 • duomenis apie Jūsų darbo patirtį;
 • kitą informaciją, kuri Jūsų nuomone, gali padėti sudaryti darbo sutartį.
5.    Kokią informaciją turėčiau Jums pateikti ir kodėl?
Norėdami dalyvauti darbuotojų atrankoje turite mums pateikti savo gyvenimo aprašymą, kuriame būtų nurodyti Jūsų vardas, pavardė, kontaktiniai duomenys bei Jūsų darbo patirtis. Papildomai galite pateikti bet kokią kitą informaciją, kuri, Jūsų nuomone, Jums padėtų atrankos procese.
6.    Koks yra teisinis informacijos apie mane rinkimo pagrindas?
Mes renkame informaciją apie Jus teisėtai, nes:
 • informacija apie Jus yra reikalinga galimam darbo sutarties sudarymui (BDAR 6 str. 1 d. b p.);
 • davėte sutikimą Jūsų informacijos saugojimui, kad galėtumėme Jums po atrankos pabaigos pateikti darbo pasiūlymą, pasiūlymą dalyvauti kitoje atrankoje ar sudaryti partnerystės sutartį (BDAR 6 str. 1 d. a p.).
7.    Ar Jūs renkate jautrią informacija apie mane?
Jautri informacija apie Jus nėra renkama.
8.    Ar vykdote automatinį sprendimų priėmimą ar profiliavimą pagal informaciją apie mane?
Automatinis sprendimų priėmimas nėra vykdomas, jūs nesate profiliuojamas.
9.    Ar dalinatės mano informacija su kitais subjektais?
Informacija apie Jus gali būti perduodama mūsų paslaugų teikėjams – personalo atrankos, informacines, duomenų saugyklų ir panašias paslaugas teikiančioms įmonėms ar įstaigoms, prisiimančioms teisės aktų asmens duomenų apsaugos srityje numatytus įsipareigojimus dėl konfidencialumo ir saugumo
10.    Ar dalinatės mano informacija su subjektais, esančiais už EEE (Europos ekonominę erdvę sudaro visos ES valstybės narės bei Norvegija, Islandija ir Lichtenšteinas) ribų?
Jūsų duomenimis, su subjektais esančiais už Europos ekonominės erdvės ribų, nesidaliname.
11.    Kiek laiko saugote informaciją apie mane?

Informaciją apie Jus saugosime iki atrankos į darbo poziciją pabaigos.

Jei duosite sutikimą saugoti informaciją, kurią pateikėte mums atrankos metu, Jūsų duomenis saugosime 3 metus, nuo sutikimo davimo dienos.

12.    Kokių veiksmų galiu imtis dėl savo informacijos Jūsų Įmonėje?
Jei norite imtis žemiau nurodytų veiksmų, prašome kreiptis į mus, kaip tai nurodyta 13 skyriuje. Atkreipiame dėmesį, kad šioms teisėms gali būti taikomos įstatymų numatytos išimtys bei ribojimai.
 • Pateikti prašymą susipažinti su turima informacija apie Jus, jei tvarkome Jūsų asmens duomenis, iš kurių galime nustatyti Jūsų tapatybę;
 • pateikti prašymą ištaisyti ar papildyti turimą informaciją apie Jus;
 • pateikti prašymą ištrinti apie Jus, kai:
  • Jūsų duomenis tvarkome sutikimo pagrindu;
  • Jūsų duomenis tvarkome neteisėtai;
  • Jūsų duomenys tvarkomi mūsų teisėto intereso pagrindu ir Jūs nuginčijate mūsų teisėtą interesą;
  • Jūsų duomenys nebėra reikalingi, kad būtų pasiekti tikslai, kuriems jie buvo renkami;
  • mums taikoma teisinė prievolė ištrinti informaciją apie Jus;
 • pateikti mums prašymą apriboti apie Jus turimos informacijos tvarkymą kai ginčijate duomenų tikslumą ar prieštaraujate duomenų tvarkymui, nesutinkate, kad būtų ištrinti neteisėtai tvarkomi Jūsų duomenys, ar duomenų Jums reikia, siekiant pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus;
 • ginčyti Jūsų informacijos rinkimą, naudojimą ir saugojimą mūsų įmonėje, kai tvarkydami Jūsų duomenis vadovaujamės teisėtu interesu kaip duomenų tvarkymo pagrindu;
 • pateikti prašymą išeksportuoti Jūsų duomenis jei duomenis mums pateikėte susistemintu, įprastai naudojamu formatu ir davėte sutikimą tokių duomenų tvarkymui arba turime tvarkyti šiuos duomenis siekdami įvykdyti sutartį su Jumis;
 • bet kuriuo metu atšaukti sutikimą Jūsų asmens duomenų tvarkymui;
 • pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (daugiau informacijos vdai.lrv.lt).
13.    Kaip galite man padėti?
Jeigu Jūs turite klausimų, komentarų ar nusiskundimų, susijusių su tuo, kaip mes renkame, naudojame ir saugome duomenis apie Jus, mes esame pasirengę Jums padėti. Jei Jums reikalinga pagalba, prašome kreiptis el. paštu info@hausitus.lt